CauDuongCang    

Giới thiệu Hội Cầu đường cảng TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ và thông tin liên hệ:

 Trụ sở chính:

 272 Cô Bắc, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh

 Điện thoại:  08.6 258 1491 - 2 243 7484
 Fax:  08.6 258 1362
 Email:  info@cauduongcang.com
 Web site:  http://www.cauduongcang.com

I. GIỚI THIỆU

Hội Cầu đường cảng thành phố Hồ Chí Minh là thành viên của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh và Hội cầu đường Việt Nam. Hội hoạt động trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh, theo điều lệ Hội và tuân thủ luật pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Sự ra đời của Hội Cầu đường cảng với mục đích là tập hợp lực lượng và động viên lực lượng trí thức làm công tác cầu đường cảng trong thành phố, đoàn kết giúp đỡ nhau để cùng nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về thông tin, về thành tựu khoa học kỹ thuật và ứng dụng khoa học kỹ thuật cầu đường cảng vào sản xuất, phổ biến trí thức cầu đường cảng, nâng cao trình độ lý luận, phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức thành phố, góp phần không ngừng phát triển ngành cầu đường cảng của thành phố Hồ Chí Minh.

Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản tại ngân hàng. Hội có trụ sở chính đặt tại thành phố Hồ Chí Minh.

Trong năm 2004:

Hội liên kết mật thiết với các cơ quan, các tổ chức, chính quyền liên quan để đề xuất ý kiến về phương hướng kế hoạch, biện pháp xây dựng và phát triển ngành cầu đường cảng, nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật của ngành cầu đường cảng vào sản xuất.

- Liên hệ, giao lưu với các Hội, các tổ chức trong nước và các tổ chức khoa học kỹ thuật ngành cầu đường cảng quốc tế có mối quan hệ hữu nghị với nước ta, các kiều bào ở nước ngoài am hiểu về ngành cầu đường cảng để trao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

- Ra mắt bạn đọc: Tạp chí Cầu Đường Cảng TP.HCM và tổ chức các dịch vụ cầu đường cảng theo qui định của nhà nước.

II. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI CẦU ĐƯỜNG CẢNG TP. HỒ CHÍ MINH

 

1

Trần Quang Phượng

1952

Kỹ sư Cầu Đường

Chủ tịch Hội

2

Hà Ngọc Trường

01/03/1939

Kỹ sư Cao cấp

P.Chủ tịch Hội

3

Nguyễn Xuân Bảng

1953

Kỹ sư Cầu Đường

Tổng Thư Ký

4

Lê Thắng Cang

06/1346

Tiến sĩ KHKT

Ủy viên BCH

5

Trần Luân Ngô

09/1942

Tiến sĩ KHKT

y viên BCH

6

Nguyễn Văn Thanh

04/07/1936

Kỹ sư Cầu Đường

y viên BCH

7

Lê Toàn

1952

Kỹ sư Cầu Đường

y viên BCH

8

Nguyễn Ngọc Thọ

05/08/1956

Tiến sỹ KHKT

y viên BCH

9

Tạ Thị Hồng Tâm

17/09/1955

Kỹ sư Cầu Hầm

y viên BCH

10

Nguyễn Trọng Bình

07/10/1971

Kỹ sư Cầu Đường

y viên BCH

11

Ngô Châu Phương

09/05/1972

Thạc sỹ Kỹ thuật

y viên BCH

 

III. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC NHIỆM KỲ II (2004-2008)

Nhằm tổ chức định hướng cho công tác hoạt động của Hội Cầu đường cảng có hiệu quả hơn, Hội Cầu đường cảng xây dựng phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ II (2004 – 2008) như sau:

Năm 2004 -:- 2008 là giai đoạn những năm đầu vào thiên niên kỷ mới, giai đoạn hết sức đặc biệt đối với công tác khoa học kỹ thuật, yêu cầu phát triển kinh tế xã hội cả nước nói chung và của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng sẽ đặt ra nhu cầu đầu tư lớn về cơ sở hạ tầng giao thông, đòi hỏi ngành GTVT phải đầu tư, tập trung trí tuệ để tạo ra hiệu quả trong công tác đầu tư và quản lý làm cho hệ thống đường bộ đáp ứng nhu cầu vận tải trong điều kiện phát triển kinh tế xã hội hiện nay.

Trước nhu cầu rất lớn về nghiên cứu phát triển giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Hội Cầu đường cảng đề ra phương hướng hoạt động như sau:

1. Về công tác tổ chức

- Củng cố và kiện toàn bộ máy tổ chức Hội, nghiên cứu xây dựng qui chế hoạt động của Hội phù hợp với tình hình hoạt động của Hội, phù hợp với yêu cầu phát triển của xã hội cũng như của ngành giao thông công chánh.

- Có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Ủy viên Ban chấp hành Hội để hoạt động của Hội có hiệu quả hơn.

- Phát triển số lượng Hội viên tham gia vào Hội Cầu đường cảng, chú trọng việc kết nạp Hội viên trẻ có năng lực, có lòng nhiệt tình đối với công tác Hội, mời các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm tham gia vào Hội.

2. Nội dung hoạt động

- Nghiên cứu các biện pháp tạo ra nguồn thu, vận động sự hỗ trợ kinh phí của nhà nước, các tổ chức cá nhân để gây quỹ cho Hội hoạt động.

- Lập kế hoạch quý năm để làm cơ sở hoạt động.

- Tham gia hội thảo và tổ chức hội thảo về lĩnh vực cầu đường, đóng góp các ý kiến vào các đề án qui hoạch, phát triển giao thông thành phố Hồ Chí Minh,...

- Vận động Hội viên tham gia vào các lớp tập huấn, các chương trình, hội thảo nghiên cứu các tiến bộ khoa học kỹ thuật của ngành giao thông vận tải để học hỏi, tăng cường kiến thức.

- Mở rộng quan hệ, liên kết với các Hội trong thành phố cũng như ngoài thành phố nhằm học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. Tăng cường liên kết với các tổ chức tư vấn của ngành giao thông vận tải để tạo điều kiện đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tư vấn, phản biện xã hội trong các dự án đầu tư phát triển giao thông thành phố Hồ Chí Minh, giao thông vận tải khu vực miền Nam Việt Nam.

- Liên kết, phối hợp với ngành Giao thông Vận tải để đi sân vào nghiên cứu các lĩnh vực giao thông vận tải:

+ Thực hiện công tác tư vấn, đóng góp ý kiến mang tính chất phản biện xã hội cho ngành Giao thông vận tải trong quá trình nghiên cứu xây dựng các dự án giao thông của thành phố.

+ Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học khi ngành Giao thông vận tải có yêu cầu.

+ Cử các Hội viên tham gia vào Hội đồng khoa học kỹ thuật của ngành giao thông vận tải, các Hội đồng giám định chất lượng khi ngành Giao thông Vận tải có yêu cầu.

HỘI CẦU ĐƯỜNG CẢNG TP. HỒ CHÍ MINH


© 2006-2014 Trung tâm Tư vấn Khoa học & Công nghệ Cầu Đường Cảng Tp. Hồ Chí Minh (BROPOCE)