CauDuongCang    

Danh sách các Chi hội

Danh sách hội viên theo các chi hội:

 1. Ban Chấp Hành Hội

 2. Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Đô thị TP

 3. Phòng Quản lý Xây dựng công trình GT đường bộ - Sở GTVT TP.HCM

 4. Phòng Quản lý Khai thác Hạ tầng Giao thông đường bộ - Sở GTVT TP.HCM

 5. Phòng Quản lý Giao thông Đường Thủy - Sở GTVT TP.HCM

 6. Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 1

 7. Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 2

 8. Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 3

 9. Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 4

 10. Trung tâm TV & Ứng dụng Công Nghệ Mới (TEDI South)

 11. Trung tâm Tư vấn Khoa học & Công nghệ Cầu Đường Cảng

12. Trung tâm Nghiên cứu Phát triển GTVT

13. Trường ĐH GTVT Cơ Sở II - Tp. Hồ Chí Minh

14. Khoa Kỹ thuật Công trình - Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP. Hồ Chí Minh

15. Khoa Công trình Giao thông Trường ĐHGTVT Thành phố Hồ Chí Minh

16. Khoa Kỹ thuật Xây dựng Trường ĐHGTVT Thành phố Hồ Chí Minh

17. Bộ môn Cầu Đường - Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

18. Công ty Tư Vấn XD & TC Hồng Anh

19. Công ty TNHH Tư vấn Bình Phương Nam

20. Công ty Tư vấn Thiết kế B&R

21. Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Thủy Bộ

22. Công ty Cổ phần Đầu tư Tư vấn Xây dựng Giao thông phía Nam

23. Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Đồng Tiến

24. Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Bách Khoa

25. Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT

26. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Số 17 Thăng Long

27. Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Trung Nam

28. Công ty Cổ phần Tư vấn Công trình An Phước

29. Công ty CP Dịch vụ Xây dựng & Cơ khí đường thủy

30. Cty CP Giám định Năng lượng Việt Nam

31. Công ty Quản lý Công trình Giao Thông Sài Gòn

32. Công ty Quản lý Công Trình Cầu Phà Tp. Hồ Chí Minh

33. Xí nghiệp TVTK Cầu - Đường (TEDI South)

34. Xí nghiệp TVTK Công trình GT Sắt-Bộ (TEDI South)

35.Chi nhánh CIENCO 1 - Tp. Hồ Chí Minh

Arrow.gifArrow.gif Danh sách tất cả hội viên


© 2006-2014 Trung tâm Tư vấn Khoa học & Công nghệ Cầu Đường Cảng Tp. Hồ Chí Minh (BROPOCE)