căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Giá cả thị trường

Bình Thuận"Giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 1901/QĐ-SXD ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Cần Thơ"Giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 09/SXD-KTXD ngày 5 tháng 9 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Cần Thơ

Cần Thơ"Giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 08/SXD-KTXD ngày 5 tháng 8 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Cần Thơ

Đắc Lắk"Giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 948/SXD-KTXD ngày 15 tháng 8 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Đăc Lăk

Thành phố Hồ Chí Minh "Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2012"

Ban hành theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010, Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng và Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND ngày 09/5/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí ...

Đồng Tháp"Giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 327/CB-LS ngày 7 tháng 8 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Đồng Tháp

Bến Tre"Giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 115/TB-STC-SXD ngày 31 tháng 7 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bến Tre

Bình Thuận"Giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 1482/QĐ-SXD ngày 14 tháng 8 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Bạc Liêu"Giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 151/CBLS-XD-TC ngày 01 tháng 8 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bạc Liêu

Lâm đồng"Giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 544/CBLS-XD-TC ngày 9 tháng 7 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Lâm đồng

Bình Dương"Giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 56/CBLS-STC-SXD ngày 13 tháng 7 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bình Dương

Đồng Nai"Giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 2430/CBLS ngày 19 tháng 7 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Đồng Nai

Bà Rịa Vũng Tàu"Giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 1661/CBLS-SXD-STC ngày 6 tháng 7 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Cần Thơ"Giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 06/SXD-KTXD ngày 5 tháng 6 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Cần Thơ

An Giang"Giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 21/CBLS/TC-XD ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh An Giang

Thành phố Hồ Chí Minh "Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2012"

Ban hành theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010, Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng và Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND ngày 09/5/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí ...

Bình Dương"Giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 30/CBLS-STC-SXD ngày 15 tháng 6 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bình Dương

Tây Ninh"Giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 447/CB-VLXD-LS ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Tây Ninh

Bến Tre"Giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 87/TB-STC-SXD ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bến Tre

Cà Mau"Giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 05/LS TC-XD ngày 15 tháng 6 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Cà Mau

Bạc Liêu"Giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 88/CBLS-XD-TC ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bạc Liêu

Đồng Tháp"Giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 203/CB-LS ngày 6 tháng 6 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Đồng Tháp

Kiên Giang"Giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 377/CB-SXD ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Kiên Giang

Cần Thơ"Giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 05/SXD-KTXD ngày 5 tháng 5 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Cần Thơ

An Giang"Giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 14/CBLS/TC-XD ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh An Giang

Thành phố Hồ Chí Minh "Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2012"

Ban hành theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010, Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng và Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND ngày 09/5/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí ...

Đồng Tháp"Giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 167/CB-LS ngày 7 tháng 5 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Đồng Tháp

Kiên Giang"Giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 309/CB-SXD ngày 3 tháng 5 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Kiên Giang

Bắc Kạn"Giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 204/SXD-KTTH ngày 27 tháng 04 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bắc Kan

Bình Phước"Giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 972/TB-STC-LS ngày 7 tháng 5 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bình Phước

< 1 2 3 4 5 6 >

Hồ Chí Minh

cơn lốc xoáy

Huế

cơn lốc xoáy

Vũng tàu

cơn lốc xoáy

Đồng Nai

cơn lốc xoáy

Quảng Ninh

cơn lốc xoáy

Nghệ An

cơn lốc xoáy

Mã NT Mua Bán
AUD16,93017,184
CAD16,60516,973
CHF22,46222,914
DKK03,326
EUR24,16624,455
GBP28,75629,217
HKD2,8782,942
INR0364
JPY205209
KRW1821
KWD077,329
MYR05,198
NOK02,677
RUB0450
SAR06,277
SEK02,561
SGD16,05816,349
THB647674
USD22,67522,745

Giá vàng

Loại Mua Bán
Vàng SJC 1L - 10L 36.650 36.880
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 35.100 35.500
Vàng nữ trang 99,99% 34.800 35.500
Vàng nữ trang 99% 34.449 35.149
Vàng nữ trang 75% 25.378 26.778
Vàng nữ trang 58,3% 19.449 20.849
Vàng nữ trang 41,7% 13.555 14.955

liên kết website