căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Giá cả thị trường

Bến Tre"Giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2013"

Ban hành kèm theo thông báo Số 52/TB-STC-SXD ngày 7 tháng 03 năm 2013 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bến Tre

Bình Thuận"Giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2013"

Ban hành kèm theo thông báo Số 451/SXD-KTTH ngày 8 tháng 03 năm 2013 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Đồng Tháp"Giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2013"

Ban hành kèm theo thông báo Số /CB-LS ngày tháng 03 năm 2013 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Đồng Tháp

Đồng Nai"Giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2013"

Ban hành kèm theo thông báo Số 459/CBLS ngày 19 tháng 03 năm 2013 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Đồng Nai

An Giang"Giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2013"

Ban hành kèm theo thông báo Số 16/CBLS/TC-XD ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh An Giang

Tây Ninh"Giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2013"

Ban hành kèm theo thông báo Số 157/CB-VLXD-LS ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Tây Ninh

Bình Dương"Giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2013"

Ban hành kèm theo thông báo Số 252/CBLS-STC-SXD ngày 7 tháng 02 năm 2013 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bình Dương

Thành phố Hồ Chí Minh "Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2012"

Ban hành theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010, Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng và Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND ngày 09/5/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí ...

Đồng Nai"Giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 3753/CBLS ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Đồng Nai

Bến Tre"Giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 217/TB-STC-SXD ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bến Tre

Bà Rịa Vũng Tàu"Giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 2540/CBLS-SXD-STC ngày 8 tháng 10 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Tây Ninh"Giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 945/CB-VLXD-LS ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Tây Ninh

Đồng Tháp"Giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 472/CB-LS ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Đồng Tháp

Thành phố Hồ Chí Minh "Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2012"

Ban hành theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010, Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng và Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND ngày 09/5/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí ...

An Giang"Giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 38/CBLS/TC-XD ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh An Giang

Bình Thuận"Giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 1901/QĐ-SXD ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Cần Thơ"Giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 09/SXD-KTXD ngày 5 tháng 9 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Cần Thơ

Cần Thơ"Giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 08/SXD-KTXD ngày 5 tháng 8 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Cần Thơ

Đắc Lắk"Giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 948/SXD-KTXD ngày 15 tháng 8 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Đăc Lăk

Thành phố Hồ Chí Minh "Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2012"

Ban hành theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010, Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng và Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND ngày 09/5/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí ...

Đồng Tháp"Giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 327/CB-LS ngày 7 tháng 8 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Đồng Tháp

Bến Tre"Giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 115/TB-STC-SXD ngày 31 tháng 7 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bến Tre

Bình Thuận"Giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 1482/QĐ-SXD ngày 14 tháng 8 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Bạc Liêu"Giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 151/CBLS-XD-TC ngày 01 tháng 8 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bạc Liêu

Lâm đồng"Giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 544/CBLS-XD-TC ngày 9 tháng 7 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Lâm đồng

Bình Dương"Giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 56/CBLS-STC-SXD ngày 13 tháng 7 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bình Dương

Đồng Nai"Giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 2430/CBLS ngày 19 tháng 7 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Đồng Nai

Bà Rịa Vũng Tàu"Giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 1661/CBLS-SXD-STC ngày 6 tháng 7 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Cần Thơ"Giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 06/SXD-KTXD ngày 5 tháng 6 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Cần Thơ

An Giang"Giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 21/CBLS/TC-XD ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh An Giang

< 1 2 3 4 5 6 >
Mã NT Mua Bán

Giá vàng

Loại Mua Bán

liên kết website