căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Giá cả thị trường

Cần Thơ"Giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 04/SXD-KTXD ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Cần Thơ

Thành phố Hồ Chí Minh "Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2012"

Ban hành theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010, Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng và Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND ngày 09/5/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí ...

Đồng Tháp"Giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số /CB-LS ngày tháng 04 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Đồng Tháp

Bà Rịa Vũng Tàu"Giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 834/CBLS-SXD-STC ngày 5 tháng 04 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Kiên Giang"Giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 251/CB-SXD ngày 5 tháng 04 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Kiên Giang

Bình Phước"Giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 708/TB-STC-LS ngày 3 tháng 04 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bình Phước

Cần Thơ"Giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 03/SXD-KTXD ngày 05 tháng 03 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Cần Thơ

An Giang"Giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 06/CBLS/TC-XD ngày 06 tháng 03 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh An Giang

Thành phố Hồ Chí Minh "Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 01&02 năm 2012"

Ban hành theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010, Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng và Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND ngày 09/5/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí ...

Bà Rịa Vũng Tàu"Giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 516/CBLS-SXD-STC ngày 5 tháng 03 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Kiên Giang"Giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 178/CB-SXD ngày 01 tháng 03 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Kiên Giang

Bình Thuận"Giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 308/SXD-KTTH ngày 01 tháng 03 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Đồng Tháp"Giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số /CB-LS ngày tháng 03 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Đồng Tháp

Bạc Liêu"Giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 21/CBLS-XD-TC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bạc Liêu

Bình Dương"Giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 13/CBLS-STC-SXD ngày 10 tháng 02 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bình Dương

Tây Ninh"Giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 75/CB-VLXD-LS ngày 13 tháng 02 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Tây Ninh

Bạc Liêu"Giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 07/CBLS-XD-TC ngày 31 tháng 01 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bạc Liêu

Bà Rịa Vũng Tàu"Giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 07/CBLS-XD-TC ngày 31 tháng 01 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

An Giang"Giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 05/CBLS/TC-XD ngày 13 tháng 02 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh An Giang

An Giang"Giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 02/CBLS/TC-XD ngày 12 tháng 01 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh An Giang

Thành phố Hồ Chí Minh "Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2011"

Ban hành theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010, Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng và Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND ngày 09/5/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí ...

Bình Phước"Giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 267/TB-STC-LS ngày 7 tháng 02 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bình Phước

Bình Dương"Giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 04/CBLS-STC-SXD ngày 10 tháng 01 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bình Dương

Tây Ninh"Giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 1255/CB-VLXD-LS ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Tây Ninh

Cà Mau"Giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 12/LS TC-XD ngày 15 tháng 01 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Cà Mau

Đồng Tháp"Giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 47/CB-LS ngày 9 tháng 01 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Đồng Tháp

Thành phố Hồ Chí Minh "Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2011"

Ban hành theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010, Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng và Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND ngày 09/5/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí ...

Bình Thuận"Giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 2505/SXD-KTTH ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Bà Rịa Vũng Tàu"Giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 2392/CBLS-STC-SXD ngày 7 tháng 11 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Vĩnh Long"Giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 263/CB.LS ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Vĩnh Long

< 1 2 3 4 5 6 >

Hồ Chí Minh

cơn lốc xoáy

Huế

cơn lốc xoáy

Vũng tàu

cơn lốc xoáy

Đồng Nai

cơn lốc xoáy

Quảng Ninh

cơn lốc xoáy

Nghệ An

cơn lốc xoáy

Mã NT Mua Bán
AUD17,78818,055
CAD17,89818,294
CHF23,55224,026
DKK03,617
EUR26,30826,649
GBP29,27729,746
HKD2,8692,932
INR0366
JPY200204
KRW1921
KWD078,055
MYR05,341
NOK02,897
RUB0422
SAR06,285
SEK02,806
SGD16,47916,776
THB665693
USD22,69522,765

Giá vàng

Loại Mua Bán
Vàng SJC 1L - 10L 36.060 36.260
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 34.330 34.730
Vàng nữ trang 99,99% 34.030 34.730
Vàng nữ trang 99% 33.686 34.386
Vàng nữ trang 75% 24.800 26.200
Vàng nữ trang 58,3% 19.000 20.400
Vàng nữ trang 41,7% 13.234 14.634

liên kết website