căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Giá cả thị trường

An Giang"Giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 21/CBLS/TC-XD ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh An Giang

Thành phố Hồ Chí Minh "Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2012"

Ban hành theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010, Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng và Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND ngày 09/5/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí ...

Bình Dương"Giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 30/CBLS-STC-SXD ngày 15 tháng 6 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bình Dương

Tây Ninh"Giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 447/CB-VLXD-LS ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Tây Ninh

Bến Tre"Giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 87/TB-STC-SXD ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bến Tre

Cà Mau"Giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 05/LS TC-XD ngày 15 tháng 6 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Cà Mau

Bạc Liêu"Giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 88/CBLS-XD-TC ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bạc Liêu

Đồng Tháp"Giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 203/CB-LS ngày 6 tháng 6 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Đồng Tháp

Kiên Giang"Giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 377/CB-SXD ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Kiên Giang

Cần Thơ"Giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 05/SXD-KTXD ngày 5 tháng 5 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Cần Thơ

An Giang"Giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 14/CBLS/TC-XD ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh An Giang

Thành phố Hồ Chí Minh "Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2012"

Ban hành theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010, Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng và Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND ngày 09/5/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí ...

Đồng Tháp"Giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 167/CB-LS ngày 7 tháng 5 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Đồng Tháp

Kiên Giang"Giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 309/CB-SXD ngày 3 tháng 5 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Kiên Giang

Bắc Kạn"Giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 204/SXD-KTTH ngày 27 tháng 04 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bắc Kan

Bình Phước"Giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 972/TB-STC-LS ngày 7 tháng 5 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bình Phước

Cần Thơ"Giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 04/SXD-KTXD ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Cần Thơ

Thành phố Hồ Chí Minh "Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2012"

Ban hành theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010, Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng và Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND ngày 09/5/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí ...

Đồng Tháp"Giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số /CB-LS ngày tháng 04 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Đồng Tháp

Bà Rịa Vũng Tàu"Giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 834/CBLS-SXD-STC ngày 5 tháng 04 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Kiên Giang"Giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 251/CB-SXD ngày 5 tháng 04 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Kiên Giang

Bình Phước"Giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 708/TB-STC-LS ngày 3 tháng 04 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bình Phước

Cần Thơ"Giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 03/SXD-KTXD ngày 05 tháng 03 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Cần Thơ

An Giang"Giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 06/CBLS/TC-XD ngày 06 tháng 03 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh An Giang

Thành phố Hồ Chí Minh "Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 01&02 năm 2012"

Ban hành theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010, Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng và Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND ngày 09/5/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí ...

Bà Rịa Vũng Tàu"Giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 516/CBLS-SXD-STC ngày 5 tháng 03 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Kiên Giang"Giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 178/CB-SXD ngày 01 tháng 03 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Kiên Giang

Bình Thuận"Giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 308/SXD-KTTH ngày 01 tháng 03 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Đồng Tháp"Giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số /CB-LS ngày tháng 03 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Đồng Tháp

Bạc Liêu"Giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 21/CBLS-XD-TC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bạc Liêu

< 1 2 3 4 5 6 >