căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Giá cả thị trường

Cần Thơ"Giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 11/SXD-KTXD ngày 05 tháng 11 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Cần Thơ

Thành phố Hồ Chí Minh "Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2011"

Ban hành theo Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007, Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng và Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND ngày 09/5/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí ...

An Giang"Giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 22/CBLS/TC-XD ngày 17 tháng 10 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh An Giang

Tây Ninh"Giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 1022/CB-VLXD-LS ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Tây Ninh

Đồng Tháp"Giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 483/CB-LS ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Đồng Tháp

Đăk Nông "Giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 871/LS:XD-TC ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Đăk Nông

Bắc Kạn "Giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 566/SXD-KTTH ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bắc Kạn

Bình Thuận"Giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 2262/SXD-KTTH ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Kiên Giang"Giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 66/CBLS-TC-XD ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Kiên Giang

Lâm Đồng"Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 1155/CBLS-TC-XD ngày 10 tháng 11 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Lâm Đồng

Vĩnh Long"Giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 243/CB.LS ngày 30 tháng 9 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Vĩnh Long

Cần Thơ"Giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 10/SXD-KTXD ngày 05 tháng 10 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Cần Thơ

Thành phố Hồ Chí Minh "Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2011"

Ban hành theo Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007, Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng và Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND ngày 09/5/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí ...

Lâm Đồng"Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 952/CBLS-TC-XD ngày 15 tháng 9 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Lâm Đồng

Bà Rịa Vũng Tàu"Giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 2113/CBLS-STC-SXD ngày 5 tháng 10 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Tây Ninh"Giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 869/CB-VLXD-LS ngày 6 tháng 10 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Tây Ninh

Đồng Tháp"Giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 435/CB-LS ngày 7 tháng 10 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Đồng Tháp

Bình Dương"Giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 61/CBLS-STC-SXD ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bình Dương

Thành phố Hồ Chí Minh "Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2011"

Ban hành theo Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007, Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng và Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND ngày 09/5/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí ...

Thành phố Hồ Chí Minh "Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2011"

Ban hành theo Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007, Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng và Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND ngày 09/5/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí ...

Thành phố Hồ Chí Minh "Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2011"

Ban hành theo Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007, Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng và Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND ngày 09/5/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí ...

Bình Thuận"Giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 1819/SXD-KTTH ngày 6 tháng 9 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Cần Thơ"Giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 09/SXD-KTXD ngày 05 tháng 9 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Cần Thơ

Tây Ninh"Giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 740/CB-VLXD-LS ngày 16 tháng 8 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Tây Ninh

Đồng Tháp"Giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 276/CB-LS ngày 8 tháng 8 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Đồng Tháp

Bạc Liêu"Giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công tháng 8 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 409/SXD-QLXD ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bạc Liêu

An Giang"Giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 13/CBLS/TC-XD ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh An Giang

Đồng nai"Giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 1935/CBLS ngày 10 tháng 8 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Đồng Nai

Lâm Đồng"Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 7năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 731/CBLS-TC-XD ngày 14 tháng 7 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Lâm Đồng

Bà Rịa Vũng Tàu"Giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 1378/CBLS-STC-SXD ngày 6 tháng 7 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

< 1 2 3 4 5 6 >

Hồ Chí Minh

cơn lốc xoáy

Huế

cơn lốc xoáy

Vũng tàu

cơn lốc xoáy

Đồng Nai

cơn lốc xoáy

Quảng Ninh

cơn lốc xoáy

Nghệ An

cơn lốc xoáy

Mã NT Mua Bán
AUD17,78818,055
CAD17,89818,294
CHF23,55224,026
DKK03,617
EUR26,30826,649
GBP29,27729,746
HKD2,8692,932
INR0366
JPY200204
KRW1921
KWD078,055
MYR05,341
NOK02,897
RUB0422
SAR06,285
SEK02,806
SGD16,47916,776
THB665693
USD22,69522,765

Giá vàng

Loại Mua Bán
Vàng SJC 1L - 10L 36.060 36.260
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 34.330 34.730
Vàng nữ trang 99,99% 34.030 34.730
Vàng nữ trang 99% 33.686 34.386
Vàng nữ trang 75% 24.800 26.200
Vàng nữ trang 58,3% 19.000 20.400
Vàng nữ trang 41,7% 13.234 14.634

liên kết website