căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Giá cả thị trường

Vĩnh Long"Giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 263/CB.LS ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Vĩnh Long

Cần Thơ"Giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 11/SXD-KTXD ngày 05 tháng 11 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Cần Thơ

Thành phố Hồ Chí Minh "Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2011"

Ban hành theo Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007, Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng và Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND ngày 09/5/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí ...

An Giang"Giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 22/CBLS/TC-XD ngày 17 tháng 10 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh An Giang

Tây Ninh"Giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 1022/CB-VLXD-LS ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Tây Ninh

Đồng Tháp"Giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 483/CB-LS ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Đồng Tháp

Đăk Nông "Giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 871/LS:XD-TC ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Đăk Nông

Bắc Kạn "Giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 566/SXD-KTTH ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bắc Kạn

Bình Thuận"Giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 2262/SXD-KTTH ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Kiên Giang"Giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 66/CBLS-TC-XD ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Kiên Giang

Lâm Đồng"Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 1155/CBLS-TC-XD ngày 10 tháng 11 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Lâm Đồng

Vĩnh Long"Giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 243/CB.LS ngày 30 tháng 9 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Vĩnh Long

Cần Thơ"Giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 10/SXD-KTXD ngày 05 tháng 10 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Cần Thơ

Thành phố Hồ Chí Minh "Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2011"

Ban hành theo Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007, Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng và Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND ngày 09/5/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí ...

Lâm Đồng"Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 952/CBLS-TC-XD ngày 15 tháng 9 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Lâm Đồng

Bà Rịa Vũng Tàu"Giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 2113/CBLS-STC-SXD ngày 5 tháng 10 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Tây Ninh"Giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 869/CB-VLXD-LS ngày 6 tháng 10 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Tây Ninh

Đồng Tháp"Giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 435/CB-LS ngày 7 tháng 10 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Đồng Tháp

Bình Dương"Giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 61/CBLS-STC-SXD ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bình Dương

Thành phố Hồ Chí Minh "Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2011"

Ban hành theo Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007, Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng và Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND ngày 09/5/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí ...

Thành phố Hồ Chí Minh "Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2011"

Ban hành theo Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007, Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng và Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND ngày 09/5/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí ...

Thành phố Hồ Chí Minh "Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2011"

Ban hành theo Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007, Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng và Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND ngày 09/5/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí ...

Bình Thuận"Giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 1819/SXD-KTTH ngày 6 tháng 9 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Cần Thơ"Giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 09/SXD-KTXD ngày 05 tháng 9 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Cần Thơ

Tây Ninh"Giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 740/CB-VLXD-LS ngày 16 tháng 8 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Tây Ninh

Đồng Tháp"Giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 276/CB-LS ngày 8 tháng 8 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Đồng Tháp

Bạc Liêu"Giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công tháng 8 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 409/SXD-QLXD ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bạc Liêu

An Giang"Giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 13/CBLS/TC-XD ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh An Giang

Đồng nai"Giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 1935/CBLS ngày 10 tháng 8 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Đồng Nai

Lâm Đồng"Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 7năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 731/CBLS-TC-XD ngày 14 tháng 7 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Lâm Đồng

< 1 2 3 4 5 6 >
Mã NT Mua Bán

Giá vàng

Loại Mua Bán

liên kết website