căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Giá cả thị trường

Bình Dương"Giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 13/CBLS-STC-SXD ngày 10 tháng 02 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bình Dương

Tây Ninh"Giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 75/CB-VLXD-LS ngày 13 tháng 02 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Tây Ninh

Bạc Liêu"Giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 07/CBLS-XD-TC ngày 31 tháng 01 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bạc Liêu

Bà Rịa Vũng Tàu"Giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 07/CBLS-XD-TC ngày 31 tháng 01 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

An Giang"Giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 05/CBLS/TC-XD ngày 13 tháng 02 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh An Giang

An Giang"Giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2012"

Ban hành kèm theo thông báo Số 02/CBLS/TC-XD ngày 12 tháng 01 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh An Giang

Thành phố Hồ Chí Minh "Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2011"

Ban hành theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010, Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng và Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND ngày 09/5/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí ...

Bình Phước"Giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 267/TB-STC-LS ngày 7 tháng 02 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bình Phước

Bình Dương"Giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 04/CBLS-STC-SXD ngày 10 tháng 01 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bình Dương

Tây Ninh"Giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 1255/CB-VLXD-LS ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Tây Ninh

Cà Mau"Giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 12/LS TC-XD ngày 15 tháng 01 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Cà Mau

Đồng Tháp"Giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 47/CB-LS ngày 9 tháng 01 năm 2012 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Đồng Tháp

Thành phố Hồ Chí Minh "Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2011"

Ban hành theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010, Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng và Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND ngày 09/5/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí ...

Bình Thuận"Giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 2505/SXD-KTTH ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Bà Rịa Vũng Tàu"Giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 2392/CBLS-STC-SXD ngày 7 tháng 11 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Vĩnh Long"Giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 263/CB.LS ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Vĩnh Long

Cần Thơ"Giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 11/SXD-KTXD ngày 05 tháng 11 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Cần Thơ

Thành phố Hồ Chí Minh "Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2011"

Ban hành theo Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007, Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng và Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND ngày 09/5/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí ...

An Giang"Giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 22/CBLS/TC-XD ngày 17 tháng 10 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh An Giang

Tây Ninh"Giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 1022/CB-VLXD-LS ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Tây Ninh

Đồng Tháp"Giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 483/CB-LS ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Đồng Tháp

Đăk Nông "Giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 871/LS:XD-TC ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Đăk Nông

Bắc Kạn "Giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 566/SXD-KTTH ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bắc Kạn

Bình Thuận"Giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 2262/SXD-KTTH ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Kiên Giang"Giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 66/CBLS-TC-XD ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Kiên Giang

Lâm Đồng"Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 1155/CBLS-TC-XD ngày 10 tháng 11 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Lâm Đồng

Vĩnh Long"Giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 243/CB.LS ngày 30 tháng 9 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Vĩnh Long

Cần Thơ"Giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 10/SXD-KTXD ngày 05 tháng 10 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Cần Thơ

Thành phố Hồ Chí Minh "Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2011"

Ban hành theo Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007, Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng và Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND ngày 09/5/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí ...

Lâm Đồng"Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 952/CBLS-TC-XD ngày 15 tháng 9 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Lâm Đồng

< 1 2 3 4 5 6 >