căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tin tức - công nghệ

Báo cáo sơ kết Hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm của Hội Cầu Đường Cảng TP. Hồ Chí Minh.

A. Sơ kết hoạt động Hội 6 tháng đầu năm 2017
1/ Về công tác củng cố tổ chức Hội và phát triển Chi hội, hội viên mới:
Đã tiến hành rà soát lại toàn bộ danh sách các Chi hội và danh sách hội viên trưc thuộc Hội CĐC trong các nhiệm kỳ qua từ trước đến nay, nhằm mục tiêu chính xác hóa con số Chi hội và hội viên, những thay đổi của các cá nhân hội viên và các Chi hội do thuyên chuyển công tác hoặc bản thân các doanh nghiệp & đơn vị là hội viên tập thể nhưng đã di chuyển địa điểm hoặc giải thể, sáp nhập v.v..

Kết quả đến 30/3/2016:  Số Chi hội trực thuộc Hội  Cầu đường cảng : là 42 Chi Hội ( danh sách cũ là 47 Chi hội )

Số hội viên chính thức của Hội Cầu đường cảng ( tính đến tháng 3/2017): 621 (chưa tính các Chi hội và hội viên mới kết nạp trong 6 tháng đầu năm 2017 ).  BCH cũng đã thống nhất đổi mới phương thức sinh hoạt Hội nhằm đưa các nội dung hoạt động Hội xuống  cơ sở Chi hội và các Hội viên bằng cách phân công các đ/c trong Ban thường vụ và BCH phụ trách sinh hoạt với  các cụm Chi hội ( mỗi cụm có từ 9 đến 12 Chi hội) và lịch sinh hoạt 3 tháng một lần ở các Cụm Chi hội.  

Ở cấp thành  phố: Khi tổ chức các Hội thảo hoặc Báo cáo chuyên đề rộng rãi  thì BCH Hội  tiến hành  mời tất cả đại diện các Chi hội ( mỗi chi hội từ 2-3 người ) tham gia như Hội thảo “ Đường giao thông và thoát nước đô thị ở TPHCM – thưc trạng và giải pháp”..  Hội thảo khoa học “ Công nghệ BT mới: dầm chữ U và CN đúc vỏ hầm cho Metro”  tại Sở GTVT, đã có  đại diện của 39/42 Chi hội tham gia và có nhiều ý kiến đóng góp cho hội thảo rất thiết thực và hiệu quả. 

Hội CĐC đưa ra thảo luận thống nhất trong BCH và ban hành 03 Quy chế hoạt động (mới ) của BCH:

-    Quy chế  hoạt động của Ban chấp hành.

-    Quy chế thu chi tài chính của Hội.

-    Quy chế  hoạt động của Ban Kiểm tra Hội.

2/ Về công tác phát triển Chi hội và hội viên mới:

Trong 6 tháng đầu năm 2017 Hội đã tiến hành xong các thủ tục  kết nạp 05 chi hội bao gồm  72 hội viên mới thuộc 05 đơn vị sau đây:

-  Chi hội Viện NC Khoa học lãnh đạo & Quản trị doanh nghiệp  (LEDMAN)

-  Chi hội Cty TNHH xây dựng Môi trường xanh

-  Chi hội Trường cao đẳng giao thông công chính - thuộc Sở GTVT.

-  Chi hội Cty CP đầu tư xây dựng IDICO- IDI

-  Chi hội Cty TNHH xây dựng Hữu Lộc.

- Tổ chức phân chia, tổ chức sinh hoạt của các Chi hội theo hình thức cụm và phân công các ủy viên Ban TV & Ban Chấp hành Hội tham gia sinh hoạt tại các cụm Chi hội.

-  BCH thống nhất  chủ trương đưa sinh hoạt Hội xuống đến các chi hội theo hình thức chia cụm sinh hoạt và phân công các ủy viên Ban Chấp hành Hội tham gia sinh hoạt tại các cụm. Để triển khai, BTV Hội đã làm mấy việc sau:

-  Rà soát lại danh sách và con số Hội viên các Chi hội của các Cum cho tương đối đồng đều nhau.

- Lập thành bảng Bản danh sách các cụm theo trình tự : Tên cụm, danh sách Chi hội thuộc cụm, số hội viên, tên Cụm trưởng, tên UVTV và UVBCH được phân công cùng sinh hoạt tại Cụm. Bản danh sách này  hoàn thành vào ngảy 3/3/2017  thông qua BTV và Chủ tịch Hội ký ban hành vào 5/3/2017.

-  Ngày 11/3/2017 BCH đã mời tất cả các Chi hội trưởng trực thuộc Hội ( 42 Chi hội ) họp mặt với BCH tại Sở GTVT để sinh hoạt lần thứ nhất và công bố quyết định phân chia các Chi hội về các cụm theo Nghị quyết của BCH, để có sự thi đua hoạt động giữa các Chi hội, làm phong phú thêm sinh hoạt của Hội Cầu đường cảng trong thời gian tới.

-  Công bố trên Website của Hội danh mục các văn bản pháp lý của Nhà nước đang có hiệu lực thi hành về xây dựng, quản lý xây dựng các công trình cầu đường, cảng ( đường sắt, đường bộ, cảng và đường thủy )  để phổ biến rộng rãi đến các chi hội và hội viên biết để tiện sử dụng.

-  Đã  thu thập và công bố được một số danh mục, các văn bản pháp lý của hệ thống cầu- đường bộ, còn lại cần có thêm danh mục các văn bản pháp lý của ngành đường sắt, của ngành cảng và đường thủy, BCH phân công Ô. Nguyễn Trọng Bình UVBCH tiếp tục câp nhật để đưa lên Website của Hội.

3. Củng cố và đẩy mạnh hoạt động của Ban Khoa học công nghệ Hội:

- Kiện toàn  danh sách UVBCH tham gia Ban KHCN của Hội bao gồm:

­  PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng, Ô. Lâm Thiếu Quân, Ô Ngô Châu Phương,Ô. Nguyễn Ngọc Thọ, Ô Nguyễn Trọng Bình , Ô Vương Hoàng Thanh. ( 06 vị)    Thống nhất trong năm 2017, Ban KHCN Hội sẽ chủ động phối hợp với:

   - Trường ĐHGTVT tổ chức 01 Hội thảo khoa học vào quý III/2017

   - Trường ĐHGTVT TPHCM tổ chức 02 Hội thảo khoa học vào quý III& IV

4. Giao cho TTTVKHCN cầu đường cảng ( Ô.  Nguyễn Ngọc Thọ ) phối hợp với Ô. Vương Hoàng Thanh, Ô. Nguyễn Trọng Bình nghiên cứu hướng dẫn và tổ chức cho hội viên học và thi lấy chứng chỉ hành nghề : Chứng chỉ An toàn giao thông, Chứng chỉ an toàn lao động theo quy định mới của Chính phủ ( đã có có thông báo chi tiết về các đợt tổ chức học và thi đến các Chi hội trên địa bàn TP ).

  - Giao Ô. Hoàng , Ô Phương nghiên cứu đăng ký tham gia 1-2 đề tài Nghiên cứu khoa học do Sở KH&CN TP đề xuất và cấp kinh phí.

5.Tổ chức vận động và kết nạp thêm các chi hội mới có nhu cầu và nguyện vọng gia nhập, có 05 đơn vị và cá nhân sau đây có nguyện vọng gia nhập Hội:

    - Công ty IDICO; Công ty Môi trường Xanh , Trường cao đẳng GTCCTP , Viện NC KH lãnh đạo & quản trị doanh nghiệp (LEDMAN), Cty TNHH Xây dựng Hữu Lộc và một số cá nhân trong ngành GTVT  như  Ô Phạm Minh Hoàng  Ô Nguyễn Cảnh Như.

6. Tổ chức cho các hội viên đi tham quan, học tập tại  các công trình xây dựng giao thông trọng điểm tại thành phố Hồ Chí Minh như các Nhà Ga Nhà hát TP, Ga Ba Son thuộc Tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên, Cầu vượt điển hình trong TP, Cầu Vàm Cống, Cầu Cao Lãnh.. đã tổ chức đươc 3 đợt cho 62 hội viên tham quan học tập.

7. Các hoạt động Tư vấn phản biện và giám định xã hội ( TVPB& GĐXH )

Trong 6 tháng đầu năm 2017  Hội CĐC cũng đã tích cực tham gia các hoạt động Tư vấn phản biện và giám định xã hội do  Sở GTVT và UBNDTP yêu cầu hoặc do LH các Hội KHKT thành phố đề xuất và chủ trì như:

-   Tham gia  và  chủ trì Hội đồng phản biện các nhà ga trên tuyến Metro số 2 Bến Thành  – Tham Lương - TPHCM. ( bao gồm các nhà ga S3, S4, S5 , S6 S7, S9 và S10 )

-   Tham gia c/t tư vấn Phản biện cùng với các chuyên gia của LHH tại các Dự án  Cầu đường có phương án  di dời và xử lý hệ thống cây xanh như :

-    DA xử lý cây xanh Nhà Ga Ba Son – Tuyến Metro số 1 Bến Thành- Suối Tiên 

-    Dự án  xử lý cây xanh Nhà ga  Trung tâm Bến Thành tại  Công viên  23/9 – Đường Lê Lợi Quận I ,

-    Dự án Xử lý cây xanh Cầu Thủ Thiêm 2 ,

-     Dự án Nút giao Nguyễn Kiệm- Nguyễn Thái Sơn – Phạm Văn Đồng .

-     Dự án xây dựng cầu vượt  tại Nút giao đường Trường Sơn nối vào sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM

-     Hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trân tổ quốc thành phố và LHH trong việc  đóng góp ủng hộ đồng bào miền Bắc, miền Trung  bị thiên tai, bão lũ (2 đợt)  Hội đã tham gia đóng góp với số tiền : Mười triệu đồng . 

-          Tích cực tham gia các hoạt động hội thảo và báo cáo chuyên đề do LHH tổ chức : 5-6 Hội thảo.

3/ Về tổ chức Hội thảo khoa học , báo cáo chuyên đề:

- Hội đã phối hợp với  Sở GTVT  Hội thảo khoa học : “ Đường giao thông và thoát nước đô thị  tại Thành phố Hồ Chí Minh – thực trạng và giải pháp” tổ chức tháng 3/2017.

- Tháng 4/2017 Hội CĐC đã phối hợp cùng Liên hiệp Hội và Sở GTVTHCM tổ chức Hội thảo khoa học cấp Thành phố: “ Kiểm soát nhu cầu sử dụng xe cá nhân trên địa bàn TPHCM- Thực trạng và giải pháp”  Hội thảo đã thu hút trên 200 đại biểu, các nhà khoa học, các chuyên gia tham dự và đã có Bản kiến nghị của Hội thảo lên lãnh đạo Thành Phố về đề tài nói trên.

Ngày 9/ 6/2017 Hội đã phối hợp với Sở GTVT tổ chưc Hội thảo chuyên đề về “Công nghệ mới BTDUL đúc dầm dầm có mặt cắt hình chữ U và Công nghệ Đúc vỏ hầm cho các tuyến Metro của TP”

Hội thảo đã có 39/ 42 đại diện của các Chi hội tham gia và trao đổi khoa học tại các hội thảo nói trên.

  B.Về chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2017:

- Duy trì, củng cố và đẩy mạnh các hoạt động của Hội theo nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ IV  và các nghị quyết của BCH trong năm 2016.

Về hoạt động tư vấn phản biện:  Tiếp tục các đề tài của 6 tháng đầu năm 2017  về  TVPB:

 - Tiếp tục phản biện các dự án  Đầu tư xây dựng các công trình GT có quy mô lớn và kỹ thuật phức tạp do UBNDTP, Sở GTVT yêu cầu và thông qua LHH giao như:

 - Cầu vượt trước Bến xe miền Đông mới  trên Xa lộ Hà Nội

 - Phối hợp với các chuyên gia của LHH  phản biện tiếp tục các nhà ga còn lại của Tuyến Metro số II.

 - Tiếp tục Tổ chức Hội thảo về  các vấn đề khoa học- giảm ùn tắc giao thông tai nạn giao thông theo 7 chương trình đột phá của Thành ủy TPHCM đề ra.

 - Triển khai công tác thu Hội phí thường xuyên để củng cố tổ chức và nhắc nhở Hội  viên.

 - Tổ chức  các đợt tham quan các công trình GT trọng điểm ở TPHCM.

 - Tổ chức kết nạp thêm  các  Chi hội mới  có nhu cầu và nguyện vọng gia nhập Hội.

Trên đây là nội dung chủ yếu hoạt động 6 tháng đầu năm  và chương  trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2017 của Hội Cầu đường cảng TPHCM.

         

                                                                                                      T/M BAN CHẤP HÀNH HỘI CẦU ĐƯỜNG CẢNG

                                                                                                                                         Phó Chủ tịch thường trực

                                                                                                                                           HÀ NGỌC TRƯỜNG

Các tin liên quan

Thông báo nội dung hội nghị BCH về tổng kết hoạt động năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và công tác tổ chức của Hội Cầu Đường Cảng TPHCM Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Trí thức Khoa học tiêu biểu LH các Hội KH&KT Việt Nam" năm 2019 và tặng bằng khen cho trí thức đạt danh hiệu trên Trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu năm 2019 Lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019 Báo cáo sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Hội Cầu Đường - Cảng TP. Hồ Chí Minh Thông báo tổ chức sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Nội dung mẫu báo cáo thông tin, danh sách hội viên sau kiện toàn tổ chức theo quyết định của UBND Thành phố Báo cáo thông tin, danh sách hội viên sau kiện toàn tổ chức theo quyết định của UBND Thành phố Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2018 và phương hướng công tác năm 2019 của Hội Cầu Đường Cảng TPHCM Thông báo nội dung hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và chương trình công tác năm 2019 của Hội Cầu Đường Cảng TPHCM ngày 04 tháng 01 năm 2019 Thư mời tham dự hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và phương hướng công tác năm 2019 của Hội Cầu Đường Cảng TP. Hồ Chí Minh TB nội dung hội nghị sơ kết HĐ 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Hội Cầu Đường Cảng TPHCM Báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Hội Cầu Đường Cảng Hội Cầu Đường Cảng TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM và TW Hội KHKT Cầu Đường Việt Nam tập huấn về tiêu chuẩn, công nghệ và vật liệu mới trong lĩnh vực Công trình giao thông IDICO-IDI gia nhập Hội Cầu Đường Cảng Tp.Hồ Chí Minh