căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tin tức - công nghệ

Cầu Bình Lợi nghìn tỷ chưa triển khai vì vướng mặt bằng

Động thổ hơn 4 tháng, dự án cầu Bình Lợi vẫn chưa triển khai vì vướng về đền bù giải phóng mặt bằng.

DSC_2060
Dự án cầu sắt Bình Lợi mới động thổ ngày 28/4 (ảnh Đỗ Loan)

Ngày 10/9, thông tin từ Sở GTVT TP HCM cho biết dự án cầu Bình Lợi mới động thổ từ 28/4 đến nay vẫn chưa triển khai là do đang vướng một số thủ tục liên quan, đặc biệt là về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB).

Theo Sở GTVT, hiện nay các đơn vị có liên quan chưa được nhà đầu tư thực hiện dự án liên hệ làm việc, cung cấp tài liệu, do đó chưa thể xác định được ranh GPMB của việc nâng cao tĩnh không cầu đường sắt Bình Lợi trong dự án “Cải tạo luồng sông Sài Gòn theo hình thức BOT” và một số nội dung khác có liên quan để phối hợp thực hiện.

Ngoài ra, việc thu hồi đất để thực hiện dự án cần phải được đăng ký trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm của Thành phố để làm cơ sở tiến hành công tác đền bù GPMB. Do đó, nhà đầu tư cần xem xét đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để kịp thời triển khai dự án cung cấp ranh mốc GPMB cho UBND các quận Thủ Đức và Bình Thạnh để các đơn vị tiến hành công tác liên quan đến bồi thường, bao gồm việc đăng ký kế hoạch sừ dụng đất hằng năm.

Bên cạnh đó, cần làm rõ phương án tài chính, trong đó xác định cụ thể loại phí nào sẽ nộp vào ngân sách (Trung ương và địa phương) để phân chia tỷ lệ nguồn thu và hoàn trả chi phí các địa phương đã bỏ ra. Trên cơ sở đó, UBND Thành phố sẽ xem xét quyết định việc chuẩn bị kinh phí để thực hiện công tác đền bù GPMB.

Theo thiết kế, dự án xây dựng cầu Bình Lợi với vốn đầu tư 1.302 tỷ đồng trong đó vốn TP HCM hỗ trợ GPMB 156,392 tỷ đồng. Cầu Bình Lợi mới dài 478,6m, nâng chiều cao thông thuyền từ 3m lên 7m, đảm bảo cho các phương tiện thủy trọng tải lớn hơn 300 tấn lưu thông thuận tiện.

báo giao thông