căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tin tức - công nghệ

Điều lệ - Chương III

Hội viên

 

CHƯƠNG III
HỘI VIÊN

Điều 6. Điều kiện gia nhập Hội:

Công dân Việt Nam trực tiếp hoặc gián tiếp làm công tác khoa học kỹ thuật và nghiệp vụ cầu đường cảng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tán thành điều lệ Hội tự nguyện làm đơn xin gia nhập Hội. Việc kết nạp Hội viên do Ban Thường vụ Hội xem xét, quyết định.

Hội viên của Hội cầu đường cảng TP.HCM có thể tham gia các Hội khác. Hội viên các Hội khác có thể xin gia nhập Hội Cầu đường cảng TP.HCM

Điều 7. Nhiệm vụ và quyền lợi của Hội viên

1. Hội viên có nhiệm vụ:

1.1. Tôn trọng và thực hiện điều lệ Hội, những chủ trương, nghị quyết của Hội. Tham gia mọi hoạt động của Hội, thảo luận và biểu quyết mọi công việc của Hội theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

1.2. Đóng Hội phí mỗi năm một lần theo mức do Ban Thường vụ Hội.

1.3. Tích cực học tập để không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ, đem trí thức của mình phục vụ cho công cuộc cách mạng ở nước ta.

1.4. Tích cực tuyên truyền, vận động, mở rộng ảnh hưởng và uy tín của Hội, vận động quần chúng hưởng ứng mọi hoạt động của Hội, phát triển Hội viên.

2. Hội viên có quyền:

2.1. Được phổ biến các thông tin kinh tế, kỹ thuật và dự các Hội nghị Hội thảo, báo cáo chuyên đề khoa học kỹ thuật của Hội, các lớp tập huấn, bồi dưỡng kinh tế, khoa học kỹ thuật, được quyền thảo luận, biểu quyết mọi công việc của Hội, bầu cử ứng cử vào cơ quan các cấp của Hội, được cấp thẻ Hội viên.

2.2. Được Hội bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của mình trong hoạt động của Hội.

2.3. Được Hội giúp đỡ thực hiện những công trình nghiên cứu, ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ, những kết quả nghiên cứu theo sự phân công của Hội vào thực tế.

2.4. Được quyền xin ra khỏi Hội khi xét thấy không thể hay không muốn tiếp tục tham gia. Đơn xin ra khỏi Hội gửi Ban Chấp hành và được xét trong thời gian qui định. Khi ra Hội phải nộp lại thẻ Hội viên.

(Còn tiếp)

«

Các tin liên quan

Báo cáo sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Hội Cầu Đường - Cảng TP. Hồ Chí Minh Thông báo tổ chức sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Nội dung mẫu báo cáo thông tin, danh sách hội viên sau kiện toàn tổ chức theo quyết định của UBND Thành phố Báo cáo thông tin, danh sách hội viên sau kiện toàn tổ chức theo quyết định của UBND Thành phố Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2018 và phương hướng công tác năm 2019 của Hội Cầu Đường Cảng TPHCM Thông báo nội dung hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và chương trình công tác năm 2019 của Hội Cầu Đường Cảng TPHCM ngày 04 tháng 01 năm 2019 Thư mời tham dự hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và phương hướng công tác năm 2019 của Hội Cầu Đường Cảng TP. Hồ Chí Minh TB nội dung hội nghị sơ kết HĐ 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Hội Cầu Đường Cảng TPHCM Báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Hội Cầu Đường Cảng Hội Cầu Đường Cảng TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM và TW Hội KHKT Cầu Đường Việt Nam tập huấn về tiêu chuẩn, công nghệ và vật liệu mới trong lĩnh vực Công trình giao thông IDICO-IDI gia nhập Hội Cầu Đường Cảng Tp.Hồ Chí Minh Báo cáo sơ kết Hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm của Hội Cầu Đường Cảng TP. Hồ Chí Minh. Thư mời tham dự Hội thảo khoa học: "Giới thiệu sản phẩm mới ứng dụng cho các công trình xây dựng hạ tầng giao thông" Thư mời tham dự Hội thảo Khoa học: "Kiểm soát nhu cầu sử dụng xe cá nhân trên địa bàn TPHCM - Thực trạng và giải pháp" Thông báo nội dung buổi họp của BCH Hội với đại diện các Chi hội trực thuộc ngày 11 tháng 03 năm 2017
Mã NT Mua Bán

Giá vàng

Loại Mua Bán

liên kết website