căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tin tức - công nghệ

Điều lê - Chương VII

Hiệu lực của Điều lệ

 

 

CHƯƠNG VII
HIỆU LỰC CỦA ĐIỀU LỆ

Điều 22. Điều lệ này có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đại biểu Hội Cầu đường cảng thành phố thông qua và được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt.

 

Điều 23. Chỉ có Đại hội đại biểu Hội Cầu đường cảng thành phố mới có quyền bổ sung, sửa đổi Điều lệ này với 2/3 số đại biểu có mặt tán thành và Điều lệ sửa đổi phải được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt mới có giá trị thi hành.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH

Các tin liên quan

IDICO-IDI gia nhập Hội Cầu Đường Cảng Tp.Hồ Chí Minh Báo cáo sơ kết Hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm của Hội Cầu Đường Cảng TP. Hồ Chí Minh. Thư mời tham dự Hội thảo khoa học: "Giới thiệu sản phẩm mới ứng dụng cho các công trình xây dựng hạ tầng giao thông" Thư mời tham dự Hội thảo Khoa học: "Kiểm soát nhu cầu sử dụng xe cá nhân trên địa bàn TPHCM - Thực trạng và giải pháp" Thông báo nội dung buổi họp của BCH Hội với đại diện các Chi hội trực thuộc ngày 11 tháng 03 năm 2017 Thư mời họp Thư mời họp Kiến nghị chống ùn tắc Giao thông Đô thị Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Hội Cầu Đường Cảng TPHCM Quyết định của BCH Hội Cầu Đường Cảng TPHCM về quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm tra Hội Cầu Đường Cảng thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IV (2016 - 2020) Quyết định của BCH Hội Cầu Đường Cảng TPHCM về ban hành quy chế thu chi tài chính của Hội Cầu Đường Cảng TPHCM nhiệm kỳ IV (2016 - 2020) Quyết định của BCH Hội Cầu Đường Cảng về ban hành quy chế hoạt động của Ban chấp hành và Ban thường vụ Hội Cầu Đường Cảng TPHCM nhiệm kỳ IV (2016 - 2020) Thư mời Hội thảo đường giao thông và thoát nước Đô thị tại TP.Hồ Chí Minh - Thực trạng và Giải pháp (Ngày 24/11/2016) Hội thảo đường giao thông và thoát nước Đô thị thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp vận động cứu trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị mưa lũ năm 2016
Mã NT Mua Bán

Giá vàng

Loại Mua Bán

liên kết website