căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tin tức - công nghệ

Điều lệ tổ chức hoạt động Hội Cầu Đường Cảng TP.HCM

Chương I
Tên gọi - Tôn chỉ - Mục đích - Nhiệm vụ

 

                                                                        ỦY BAN NHÂN                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                        THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                         Độc lập - Tư do - Hạnh phúc

 

ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI)
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG HỘI CẦU ĐƯỜNG CẢNG 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG I
TÊN GỌI - TÔN CHỈ - MỤC ĐÍCH – NHIỆM VỤ

Điều 1. Hội lấy tên là “Hội Cầu đường cảng thành phố Hồ Chí Minh”, tên giao dịch bằng tiếng Anh là “The Association of Brigdes and roads-port in Ho Chi Minh city”, tên viết tắt là “ABROP HCM”.

Điều 2. Hội Cầu đường cảng thành phố Hồ Chí Minh là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, tự nguyện của những người làm công tác khoa học kỹ thuật, xây dựng và quản lý cầu đường cảng, cơ sở hạ tầng giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Hội Cầu đường cảng thành phố Hồ Chí Minh là thành viên của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh và Hội cầu đường Việt Nam. Hội hoạt động trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh, theo điều lệ Hội và tuân thủ luật pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

+ Hội hoạt động tuân thủ luật pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, theo điều lệ Hội và chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Giao thông Công chánh thành phố Hồ Chí Minh.

Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản tại ngân hàng để hoạt động.

+ Hội có trụ sở đặt tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4. Mục đích của Hội là tập hợp lực lượng và động viên lực lượng trí thức làm công tác cầu - đường - cảng trên địa bàn thành phố đoàn kết giúp đỡ nhau để cùng nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, thông tin về thành tựu khoa học kỹ thuật và ứng dụng khoa học kỹ thuật cầu - đường -cảng vào sản xuất, phổ biến kiến thức cầu - đường - cảng, nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức thành phố, góp phần không ngừng phát triển ngành Cầu Đường Cảng của thành phố Hồ Chí Minh.

(Còn tiếp)

«

Điều lệ - Chương II

Điều lệ - Chương III

Điều lệ - Chương IV

Điều lệ - Chương V

Điều lệ - Chương VI

Điều lệ - Chương VII

 

 

Các tin liên quan

Báo cáo sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Hội Cầu Đường - Cảng TP. Hồ Chí Minh Thông báo tổ chức sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Nội dung mẫu báo cáo thông tin, danh sách hội viên sau kiện toàn tổ chức theo quyết định của UBND Thành phố Báo cáo thông tin, danh sách hội viên sau kiện toàn tổ chức theo quyết định của UBND Thành phố Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2018 và phương hướng công tác năm 2019 của Hội Cầu Đường Cảng TPHCM Thông báo nội dung hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và chương trình công tác năm 2019 của Hội Cầu Đường Cảng TPHCM ngày 04 tháng 01 năm 2019 Thư mời tham dự hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và phương hướng công tác năm 2019 của Hội Cầu Đường Cảng TP. Hồ Chí Minh TB nội dung hội nghị sơ kết HĐ 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Hội Cầu Đường Cảng TPHCM Báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Hội Cầu Đường Cảng Hội Cầu Đường Cảng TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM và TW Hội KHKT Cầu Đường Việt Nam tập huấn về tiêu chuẩn, công nghệ và vật liệu mới trong lĩnh vực Công trình giao thông IDICO-IDI gia nhập Hội Cầu Đường Cảng Tp.Hồ Chí Minh Báo cáo sơ kết Hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm của Hội Cầu Đường Cảng TP. Hồ Chí Minh. Thư mời tham dự Hội thảo khoa học: "Giới thiệu sản phẩm mới ứng dụng cho các công trình xây dựng hạ tầng giao thông" Thư mời tham dự Hội thảo Khoa học: "Kiểm soát nhu cầu sử dụng xe cá nhân trên địa bàn TPHCM - Thực trạng và giải pháp" Thông báo nội dung buổi họp của BCH Hội với đại diện các Chi hội trực thuộc ngày 11 tháng 03 năm 2017
Mã NT Mua Bán

Giá vàng

Loại Mua Bán

liên kết website