CauDuongCang Hội Cầu Đường Cảng Tp.Hồ Chí Minh
Trang chủ Giới thiệu Dịch vụ Tin tức Công nghệ Thư viện Diễn đàn Liên hệ

Thành viên:
Username:
Password:
  
Đăng nhập | Đăng ký


Dành cho quảng cáo - Bên trái

Văn bản pháp lýThứ Ba, 23/09/14 09:15:41 (GMT+7) 
Thông tư số 14/2014/TT-BXD ngày 05/9/2014 của Bộ Xây dựng: Ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia an toàn trong xây dựng.
18/09/2014 14:54 (GMT+7)
Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND của Uỷ Ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 04/8/2014 Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
18/09/2014 14:53 (GMT+7)
Thông tư 10/2014/TT-BXD ngày 11/7/2014 của Bộ Xây dựng Về việc quy định một số nội dung về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ
18/09/2014 14:53 (GMT+7)
Thông tư 11/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng Về việc công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình.
18/09/2014 14:53 (GMT+7)
Luật số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc Hội quy định về Luật Xây dựng 2014
18/08/2014 08:29 (GMT+7)
công văn số 5511/SXD-KTXD của Sở Xây dựng ban hành ngày 7/7/2014 về điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP và Nghị định số 182/2013/NĐ-CP của Chính phủ.
15/07/2014 10:43 (GMT+7)
Thông tư 01/2014/TT-BGTVT ngày 24/01/2014 của Bộ Giao thông Vận tải Về việc quy định chi tiết về mẫu hồ sơ yêu cầu và hồ sơ mời thầu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng tại bến cảng, cầu cảng được đầu tư bằng vốn Nhà nước
15/07/2014 10:33 (GMT+7)
Thông tư số 75/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng
15/07/2014 10:22 (GMT+7)
Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
02/07/2014 10:30 (GMT+7)
Văn bản số 2112/SXD-KTXD của Sở Xây dựng ban hành ngày 18/3/2014 về Công bố điều chỉnh thực hiện đơn giá xây dựng cơ bản (phần xây dựng và phần lắp đặt khu vực thành phố Hồ Chí Minh) cho phù hợp hệ thống định mức xây dựng cơ bản hiện hành
24/04/2014 15:48 (GMT+7)
Các nội dung đã đăng:
Quyết định số 259/QĐ-SXD-KTXD của Sở Xây dựng ban hành ngày 10/3/2014 Ban hành Quy trình Thẩm tra thiết kế xây dựng tại Sở Xây dựng (18/03)
Quy trình thẩm tra thiết kế xây dựng tại Sở Xây dựng (Ban hành kèm theo Quyết định số 259/QĐ-SXD-KTXD ngày 10 tháng 3 năm 2014 của Sở Xây dựng) (18/03)
Công văn số 1167/SXD-KTXD ban hành ngày 17/02/2014 về thực hiện công tác Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình; Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng trên địa bàn thành phố. (18/03)
Thông tư số: 02/2014/TT- BXD ngày 12/02/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ. (18/03)
Quyết định số 3173/QĐ-BGTVT ngày 11/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về Quy chế tạm thời hoạt động tư vấn giám sát xây dựng công trình trong ngành Giao thông vận tải. (08/01)
Thông tư số 30/2013/TT-BGTVT ngày 08/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải : Bãi bỏ Quyết định số 22/2008/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình trong ngành Giao thông vận tải (08/01)
Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013 của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động. (06/01)
Luật số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội quy định về luật đấu thầu. (31/12/13)
Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. (31/12/13)
Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng. (02/12/13)
Download nhiều nhất:
1. Nghị định 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (292747)
2. Nghị định 12/2009/NĐ-CP "Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Nghị định này sẽ thay thế Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình" (71804)
3. Thông tư 06/2007/TT-BXD "Hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng" (46686)
4. Nghị định 03/2008/NĐ-CP "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình" (29216)
5. Quyết định số 41/2006/QĐ-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2006 về việc ban hành TCXDVN 371 : 2006 "Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng" (24353)
6. Quyết định số: 33/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ngày 12 tháng 04 năm 2004 (24353)
7. 1751 /BXD-VP "Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình" (23064)
8. Quyết định 295/QĐ-BXD ngày 22/3/2011 của Bộ Xây dựng về việc công bố Tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2010. (21924)
9. Thông tư số 02/2006/TT-BXD ngày 17/5/2006 của Bộ Xây dựng (20513)
10. Luật Xây dựng (19628)
Trang: [1] 2 3 4 5  

Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu Đường Việt Nam
Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển
Trung tâm Tư vấn Khoa học và Công nghệ Cầu Đường Cảng
Dành cho quảng cáo - Bên phải


Trang chủ | Giới thiệu | Dịch vụ | Thư viện | Diễn đàn | Font Unicode | Liên hệ
© 2006-2014 Trung tâm Tư vấn Khoa học & Công nghệ Cầu Đường Cảng Tp. Hồ Chí Minh (BROPOCE)
Giấy phép số 96/GP-ICP-STTTT cấp ngày 26/11/2012