CauDuongCang Hội Cầu Đường Cảng Tp.Hồ Chí Minh
Trang chủ Giới thiệu Dịch vụ Tin tức Công nghệ Thư viện Diễn đàn Liên hệ

Thành viên:
Username:
Password:
  
Đăng nhập | Đăng ký


Trường ĐH GTVT TPHCM
Dành cho quảng cáo - Bên trái

Văn bản pháp lýThứ Năm, 17/04/14 13:41:13 (GMT+7) 
Quyết định số 259/QĐ-SXD-KTXD của Sở Xây dựng ban hành ngày 10/3/2014 Ban hành Quy trình Thẩm tra thiết kế xây dựng tại Sở Xây dựng
18/03/2014 15:50 (GMT+7)
Quy trình thẩm tra thiết kế xây dựng tại Sở Xây dựng (Ban hành kèm theo Quyết định số 259/QĐ-SXD-KTXD ngày 10 tháng 3 năm 2014 của Sở Xây dựng)
18/03/2014 15:49 (GMT+7)
Công văn số 1167/SXD-KTXD ban hành ngày 17/02/2014 về thực hiện công tác Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình; Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng trên địa bàn thành phố.
18/03/2014 15:48 (GMT+7)
Thông tư số: 02/2014/TT- BXD ngày 12/02/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ.
18/03/2014 15:48 (GMT+7)
Quyết định số 3173/QĐ-BGTVT ngày 11/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về Quy chế tạm thời hoạt động tư vấn giám sát xây dựng công trình trong ngành Giao thông vận tải.
08/01/2014 15:02 (GMT+7)
Thông tư số 30/2013/TT-BGTVT ngày 08/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải : Bãi bỏ Quyết định số 22/2008/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình trong ngành Giao thông vận tải
08/01/2014 15:02 (GMT+7)
Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013 của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.
06/01/2014 11:27 (GMT+7)
Luật số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội quy định về luật đấu thầu.
31/12/2013 10:42 (GMT+7)
Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.
31/12/2013 10:33 (GMT+7)
Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.
02/12/2013 14:07 (GMT+7)
Các nội dung đã đăng:
Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị. (02/12/13)
Thông tư 13/2013/TT-BXD ngày 15/08/2013 của Bộ Xây dựng quy định về thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành. (29/08/13)
Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/07/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng. (07/08/13)
Công văn số 1245/BXD-KHCN ngày 24/06/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn chỉ tiêu kiến trúc áp dụng cho công trình nhà ở cao tầng. (07/08/13)
Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/05/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị (26/06/13)
Thông tư số 03/2013/TT-BXD ngày 02/04/2013 của Bộ Xây dựng ban hành mẫu hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung. (26/06/13)
Thông tư 12/2013/TT-BGTVT ngày 30/5/2013 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về sử dụng kết cấu mặt đường bê tông xi măng trong đầu tư xây dựng công trình giao thông (26/06/13)
Quyết định số 568/QĐ-TTg ngày 8/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020 (16/04/13)
Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. (20/02/13)
Thông tư số 11/2012/TT-BXD ngày 25/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng. (22/01/13)
Download nhiều nhất:
1. Nghị định 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (291916)
2. Nghị định 12/2009/NĐ-CP "Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Nghị định này sẽ thay thế Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình" (70075)
3. Thông tư 06/2007/TT-BXD "Hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng" (46154)
4. Nghị định 03/2008/NĐ-CP "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình" (29125)
5. Quyết định số 41/2006/QĐ-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2006 về việc ban hành TCXDVN 371 : 2006 "Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng" (24183)
6. Quyết định số: 33/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ngày 12 tháng 04 năm 2004 (23624)
7. 1751 /BXD-VP "Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình" (22628)
8. Quyết định 295/QĐ-BXD ngày 22/3/2011 của Bộ Xây dựng về việc công bố Tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2010. (21724)
9. Thông tư số 02/2006/TT-BXD ngày 17/5/2006 của Bộ Xây dựng (20299)
10. Luật Xây dựng (19546)
Trang: [1] 2 3 4 5  

Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu Đường Việt Nam
Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển
Trung tâm Tư vấn Khoa học và Công nghệ Cầu Đường Cảng
Dành cho quảng cáo - Bên phải


Trang chủ | Giới thiệu | Dịch vụ | Thư viện | Diễn đàn | Font Unicode | Liên hệ
© 2006-2014 Trung tâm Tư vấn Khoa học & Công nghệ Cầu Đường Cảng Tp. Hồ Chí Minh (BROPOCE)
Giấy phép số 285/GP-BC do Bộ Văn hóa Thông tin cấp ngày 15/9/2006