CauDuongCang Hội Cầu Đường Cảng Tp.Hồ Chí Minh
Trang chủ Giới thiệu Dịch vụ Tin tức Công nghệ Thư viện Diễn đàn Liên hệ

Thành viên:
Username:
Password:
  
Đăng nhập | Đăng ký


Dành cho quảng cáo - Bên trái

Sách chuyên ngànhThứ Bảy, 20/09/14 00:49:59 (GMT+7) 

Tên tiêu chuẩn: Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông.(Epoxy resin base bonding systems for concrete)
13/10/2011 15:10 (GMT+7)

Số tiêu chuẩn: TCVN 7951:2008; TCVN 7952-1÷11:2008; TCVN 7953:2008
Ngôn ngữ: Việt Nam. Số trang: 57                             
Địa chỉ tài liệu: TCDM.1872. Thư viện KHCN - Bộ Xây dựng.

Nội dung tài liệu:
Nội dung cuốn sách có 13 tiêu chuẩn, các Tiêu chuẩn này do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn. Bộ Xây dựng đề nghị. Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng thẩm định. Bộ Khoa học và Công nghệ công bố, gồm các tiêu chuẩn sau:
- TCVN 7951:2008. Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông - Yêu cầu kỹ thuật. (Xuất bản lần 1).
 (Epoxy resin base bonding systems for concrete - Specifications).
Phạm vi áp dụng:
Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật đối với hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy hai thành phần có khả năng đóng rắn trong điều kiện ẩm và bám dính trên bề mặt ẩm của bê tông xi măng poóc lăng.
- TCVN 7952-1:2008. Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông - Phương pháp thử.
Phần 1: Xác định độ nhớt. (Xuất bản lần 1).
 (Epoxy resin base bonding systems for concrete - Test mrthods. Part 1: Determination of viscosity).
TCVN 7952-1 : 2008 được xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn ASTM D 2393.
Phạm vi áp dụng:
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ nhớt của hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy hai thành phần có độ nhớt từ 0,1 Pa.s đến 2.000 Pa.s (100 cP đến 2.000.000 cP).
Chú thích: Tiêu chuẩn này không đề cập đến an toàn sức khỏe, khi sử dụng phải đọc kỹ hướng dẫn của nhà sản xuất và điều 7 của TCVN 7972:2008 (Tất cả các phần của tiêu chuẩn TCVN 7952-1 ÷ 11:2008 đều áp dụng chú thích này).
- TCVN 7952-2:2008. Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông - Phương pháp thử.
Phần 2: Xác định độ chảy sệ. (Xuất bản lần 1).
(Epoxy resin base bonding systems for concrete – Test methods. Part 2: : Determination of consistency).
TCVN 7952-2 : 2008 được xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn ASTM C 881.
Phạm vi áp dụng:
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ chảy sệ của hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy hai thành phần cấp 3.
- TCVN 7952-3:2008. Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông - Phương pháp thử.
Phần 3: Xác định thời gian tạo gel. (Xuất bản lần 1).
(Epoxy resin base bonding systems for concrete - Test methods. Part 3: Determination of gel time).
TCVN 7952-3 : 2008 được xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn ASTM C 881.
Phạm vi áp dụng:
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định thời gian tạo gel của hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy hai thành phần.
- TCVN 7952-4:2008. Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông - Phương pháp thử.
Phần 4: Xác định cường độ kết dính. (Xuất bản lần 1).
(Epoxy resin base bonding systems for concrete - Test methods. Part 4: Determination of bond strength).
TCVN 7952-4 : 2008 được xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn ASTM C 882.
Phạm vi áp dụng:
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định cường độ kết dính của hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy hai thành phần với bê tông xi măng poóc lăng.
- TCVN 7952-5:2008. Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông - Phương pháp thử.
Phần 5: Xác định độ hấp thụ nước. (Xuất bản lần 1).
(Epoxy resin base bonding systems for concrete - Test methods. Part 5: Determination of water absorption).
TCVN 7952-5 : 2008 được xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn ASTM D 570.
Phạm vi áp dụng:
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ hấp thụ nước của hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy hai thành phần đã đóng rắn sau khi ngâm trong nước 24 h.
- TCVN 7952-6:2008. Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông - Phương pháp thử.
Phần 6: Xác định nhiệt độ biến dạng dưới tải trọng. (Xuất bản lần 1).
(Epoxy resin base bonding systems for concrete - Test methods. Part 6: Determination of heat deflection temperature under flexural load).
TCVN 7952-6 : 2008 được xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn ASTM D 648.
Phạm vi áp dụng:
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định nhiệt độ mà tại đó mẫu thử đạt độ võng 0,25 mm dưới tải trọng uốn quy định.
- TCVN 7952-7:2008. Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông - Phương pháp thử.
Phần 7: Xác định khả năng thích ứng nhiệt. (Xuất bản lần 1).
(Epoxy resin base bonding systems for concrete - Test methods. Part 7: Determination of thermal compatibility).
TCVN 7952-7 : 2008 được xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn ASTM C 884.
Phạm vi áp dụng:
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp đánh giá khả năng thích ứng nhiệt giữa hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy hai thành phần loại III (hạng A, B và C) và bề mặt bê tông xi măng poóc lăng khi nhiệt độ thay đổi.
- TCVN 7952-8:2008. Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông - Phương pháp thử.
Phần 8: Xác định hệ số co ngót sau khi đóng rắn. (Xuất bản lần 1).
(Epoxy resin base bonding systems for concrete - Test methods. Part 8: Determination of linear shrinkage).
TCVN 7952-8 : 2008 được xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn ASTM D 2566.
Phạm vi áp dụng:
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hệ số co ngót theo chiều dài của hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy hai thành phần sau khi đóng rắn.
- TCVN 7952-9:2008. Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông - Phương pháp thử.
Phần 9: Xác định cường độ chịu nén và mô đun đàn hồi khi nén ở điểm chảy. (Xuất bản lần 1).
(Epoxy resin base bonding systems for concrete - Test methods. Part 9: Determination of compressive yield strength and modulus).
TCVN 7952-9 : 2008 được xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn ASTM D 695.
Phạm vi áp dụng:
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định cường độ chịu nén và mô đun đàn hồi khi nén ở điểm chảy của hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy hai thành phần.
- TCVN 7952-10:2008. Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông - Phương pháp thử.
Phần 10: Xác định cường độ chịu kéo và độ giãn dài khi đứt. (Xuất bản lần 1).
(Epoxy resin base bonding systems for concrete - Test methods. Part 10: Determination of tensile strength and elongation at break).
TCVN 7952-10 : 2008 được xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn ASTM D 638.
Phạm vi áp dụng:
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định cường độ chịu kéo và độ giãn dài khi đứt của hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy hai thành phần.
- TCVN 7952-11:2008. Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông - Phương pháp thử.
Phần 11: Xác định cường độ liên kết. (Xuất bản lần 1).
(Epoxy resin base bonding systems for concrete - Test methods. Part 11: Determination of contact strength).
TCVN 7952-11 : 2008 được xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn ASTM C 881 và ASTM C 882.
Phạm vi áp dụng:
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định cường độ liên kết của hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy hai thành phần với bê tông xi măng poóc lăng.
- TCVN 7953:2008. Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông – Quy phạm thi công và nghiệm thu.
 (Epoxy resin base bonding systems for concrete – Code of practice and acceptance).
TCVN 7953 : 2008 được xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn ACI 503R-93 (tái bản 1998).
Phạm vi áp dụng:
Quy phạm này áp dụng cho việc thi công và nghiệm thu công trình sử dụng hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho vữa và bê tông xi măng poóc lăng.

BXD

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in         Gửi cho bạn bè  
Các nội dung đã đăng:
Tên tiêu chuẩn: Bảo vệ công trình xây dựng - Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới. Bảo vệ công trình xây dựng - Diệt và phòng chống mối cho công trình xây dựng đang sử dụng (13/10/11)
Tên tiêu chuẩn: Quy hoạch cây xanh sử dụng hạn chế và chuyên dụng trong đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế. (Greenery planning for funtionnal and specific areas in urban – Design standards) (13/10/11)
Tên tiêu chuẩn: Trường trung học - Yêu cầu thiết kế. (Secondary school - Design requirements) (13/10/11)
Tên tiêu chuẩn: Trường tiểu học - Yêu cầu thiết kế. (Primary school - Design requirements) (13/10/11)
Tên tiêu chuẩn: Trường mầm non - Yêu cầu thiết kế. (Kindergarten - Design requirements) (13/10/11)
Hướng dẫn lập định mức, đơn giá, dự toán, thanh và quyết toán công trình xây dựng sử dụng phần mềm DT2000 (phiên bản 2011). (10/10/11)
Cơ học kết cấu. Tập 1: Hệ tĩnh định (10/10/11)
Sổ tay thiết kế kiến trúc nhà đô thị. (10/10/11)
Tính hệ thanh theo phương pháp ma trận (11/08/11)
Xây dựng mặt đường ô tô và sân bay (11/08/11)

Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu Đường Việt Nam
Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển
Trung tâm Tư vấn Khoa học và Công nghệ Cầu Đường Cảng
Dành cho quảng cáo - Bên phải


Trang chủ | Giới thiệu | Dịch vụ | Thư viện | Diễn đàn | Font Unicode | Liên hệ
© 2006-2014 Trung tâm Tư vấn Khoa học & Công nghệ Cầu Đường Cảng Tp. Hồ Chí Minh (BROPOCE)
Giấy phép số 96/GP-ICP-STTTT cấp ngày 26/11/2012