căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tài liệu Downloads

Quyết định số 226/2006/QĐ-TTg, ngày 10/10/2006 Về việc quy định tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công.

Cập nhật 03/10/2014

Quyết định số 21/2005/QĐ–BXD, ngày 22-7-05

Cập nhật 03/10/2014

Về việc ban hành quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ, khung tên trong các đồ án quy hoạch xây dựng.
Quyết định số 2851/2000/BGTVT ngày 28/9/2000

Cập nhật 03/10/2014

Về việc phân loại đường ôtô để tính cước năm 2000
Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006

Cập nhật 03/10/2014

Hướng dẫn Thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng
Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006

Cập nhật 03/10/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
Quyết định số 25/2006/QĐ - BXD về việc "Ban hành định mức dự toán xây dựng công trình phần thí nghiệm vật liệu, cầu kiện và kết cấu xây dựng"

Cập nhật 03/10/2014

Ban hành ngày 05/9/2006 của Bộ Xây dựng.
Quyết định số 09/2006/QĐ-BXD ngày 29/03/2006 của Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng

Cập nhật 03/10/2014

Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực
Thông tư số 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006

Cập nhật 03/10/2014

Hướng dẫn thực hiện quy chế khu đô thị mới ban hành theo nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính Phủ.
Chỉ thị số 12/2006/CT-BXD của Bộ trưởng Bộ xây dựng ngày 11/9/2006

Cập nhật 03/10/2014

Về việc tăng cường chất lượng và hiệu quả của công tác khảo sát xây dựng
Thông tư số:15/2005/TT-BXD ngày 19 tháng 8 năm 2005

Cập nhật 03/10/2014

Thông tư của Bộ Xây Dựng về hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng
Quyết định số: 33/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ngày 12 tháng 04 năm 2004

Cập nhật 03/10/2014

Về việc ban hành Quy tắc, biểu phí bảo hiểm xây dựng, lắp đặt.
Thông tư số 45/2003/TT-BTC của Bộ Tài chánh ngày 15 tháng 5 năm 2003

Cập nhật 03/10/2014

Hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư
Quyết định số 89/2000/QĐ-BVGCP "Về cước vận tải hàng hóa bằng ô tô"

Cập nhật 03/10/2014

Ban hành ngày 13 tháng 11 năm 2000.
Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29 tháng 7 năm 2005 của Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng

Cập nhật 03/10/2014

Về việc ban hành "Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng"
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải số 15/2006/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2006 ban hành Điều lệ Đường ngang

Cập nhật 03/10/2014

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải số 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 09 tháng 01 năm 2006

Cập nhật 03/10/2014

Quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ
Quyết định số 30/2006/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 8 năm 2006

Cập nhật 03/10/2014

Văn bản này quy định về điều kiện, nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền chấp thuận áp dụng vật liệu mới, công nghệ mới trong xây dựng công trình giao thông trên lãnh thổ Việt Nam bằng bất kỳ nguồn vốn nào.
Thông tư số : 02 /2006/TT-BXD ngày 17 tháng 5 năm 2006 của Bộ Xây Dựng

Cập nhật 03/10/2014

Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng
Quyết định 28-2005 của Bộ Xây dựng về Định mức Khảo sát công trình

Cập nhật 03/10/2014

- Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam. - Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ. - Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng. - Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tài chính, Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng.
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Đơn giá tạm thời kiểm định chất lượng công trình xây dựng

Cập nhật 03/10/2014

Bao gồm phụ lục Đơn giá tạm thời kiểm định chất lượng công trình xây dựng
QĐ số 5740/BGTVT - KHCN: Về việc sử dụng vật liệu làm lớp móng dưới cho kết cấu áo đường mềm

Cập nhật 03/10/2014

Để thống nhất quy định trong việc quản lý, thiết kế , giám sát tho công, nghiệm thu vật liệu xây dựng lớp móng dưới cho kết cấu áo đường mềm và từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư trong xây dựng đường bộ: Bộ yêu cầu các đơn vị quán triệt và thực hiện các nội dung sau:
Sở Xây dựng giải đáp thắc mắc

Cập nhật 03/10/2014

Giải đáp một số vướng mắc đến Chi nhánh Công ty Tư vấn Triển khai Công nghệ & Xây dựng Giao thông trong việc thực hiện Thông tư số 12/2005/TT-BXD
Cục Giám định Nhà nước về Chất lượng Công trình Xây dựng:

Cập nhật 03/10/2014

Trả lời ý kiến về việc thực hiện các chức năng về thí nghiệm của Chi nhánh Công ty tư vấn triển khai Công nghệ và Xây dựng Giao thông
Thông tư 03 /2006/TT-BXD, ngày 22 tháng 5 năm 2006

Cập nhật 02/10/2014

Hướng dẫn bổ sung một số nội dung của các Thông tư số 02/2005/TT-BXD; Thông tư số 04/2005/TT-BXD và Thông tư số 06/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng.
Luật đấu thầu

Cập nhật 02/10/2014

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về đấu thầu.
Luật Xây dựng

Cập nhật 02/10/2014

Luật Xây dựng được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003
Quyết định số 15 /2005/QĐ-BXD ngày 25 tháng 4 năm 2005 của Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng

Cập nhật 02/10/2014

Về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư hoạt động xây dựng
Quyết định số: 12 /2005/QĐ-BXD ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng

Cập nhật 02/10/2014

Về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình
Quyết định số: 11/2005/QĐ-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ xây dựng

Cập nhật 02/10/2014

Về việc ban hành Định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình
Quyết định số 10/QĐ-BXD ngày 15-4-2005 của Bộ Xây Dựng

Cập nhật 02/10/2014

Hướng dẫn định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >
Mã NT Mua Bán

Giá vàng

Loại Mua Bán

liên kết website