căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Giá cả thị trường

Thành phố Hồ Chí Minh "Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2011"

Ban hành theo Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007, Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng và Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND ngày 09/5/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí ...

Đồng Tháp"Giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 210/CB-LS ngày 3 tháng 6 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Đồng Tháp

Bà Rịa Vũng Tàu"Giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 1123/CBLS-STC-SXD ngày 6 tháng 6 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Bình Phước"Giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 845/TB-LS ngày 9 tháng 6 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bình Phước

Kiên Giang"Giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 33/CBLS-TC-XD ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Kiên Giang

Bạc Liêu"Giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 65/CBLS-XD-TC ngày 30 tháng 5 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bạc Liêu

Vĩnh Long"Giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 149/CB.LS ngày 31 tháng 5 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Vĩnh Long

Tây Ninh"Giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 415/CB-VLXD-LS ngày 5 tháng 6 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Tây Ninh

Thành phố Hồ Chí Minh "Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2011"

Ban hành theo Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007, Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng và Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND ngày 09/5/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí ...

Tây Ninh"Giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 320/CB-VLXD-LS ngày 6 tháng 5 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Tây Ninh

Cần Thơ"Giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 05/SXD-KTXD ngày 05 tháng 05 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Cần Thơ

Long An"Giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 778/CBG-SXD ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Long An

An Giang"Giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 10/CBLS/TC-XD ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh An Giang

Lâm Đồng"Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 409/CBLS-TC-XD ngày 16 tháng 5 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Lâm Đồng

Đồng Tháp"Giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 130/CB-LS ngày 16 tháng 4 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Đồng Tháp

Thành phố Hồ Chí Minh "Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 02 & 03 năm 2011"

Ban hành theo Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007, Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng và Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND ngày 09/5/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí ...

Tây Ninh"Giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 234/CB-VLXD-LS ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Tây Ninh

Bình Dương"Giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 18/CBLS-STC-SXD ngày 9 tháng 4 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bình Dương

Cần Thơ"Giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 04/SXD-KTXD ngày 05 tháng 04 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Cần Thơ

Đồng Tháp"Giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 114/CB-LS ngày 10 tháng 4 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Đồng Tháp

Thành phố Hồ Chí Minh "Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2011"

Ban hành theo Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007, Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng và Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND ngày 09/5/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí ...

Cần Thơ"Giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 01/SXD-KTXD ngày 05 tháng 01 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Cần Thơ

Trà Vinh"Giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 01/LSXD-TC ngày 18 tháng 01 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Trà Vinh

An Giang"Giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 21/CBLS/TC-XD ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh An Giang

Đăk Nông"Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 55/LS:TC-XD ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Đăk Nông

Lâm Đồng"Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 89/CBLS-TC-XD ngày 29 tháng 01 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Lâm Đồng

Vĩnh Long"Giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 58/CB.LS ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Vĩnh Long

Đà Nẵng"Giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 418/SXD-QLXD ngày 10 tháng 02 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Đà Nẵng

Bà Rịa Vũng Tàu"Giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 249/CBLS-STC-SXD ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

< 1 2 3 4 5 6 >

Hồ Chí Minh

cơn lốc xoáy

Huế

cơn lốc xoáy

Vũng tàu

cơn lốc xoáy

Đồng Nai

cơn lốc xoáy

Quảng Ninh

cơn lốc xoáy

Nghệ An

cơn lốc xoáy

Mã NT Mua Bán
AUD16,71716,968
CAD16,63517,004
CHF23,01623,478
DKK03,468
EUR25,21925,520
GBP28,84129,304
HKD2,8752,938
INR0365
JPY201205
KRW1921
KWD077,465
MYR05,358
NOK02,749
RUB0446
SAR06,284
SEK02,649
SGD16,21316,506
THB653680
USD22,69022,760

Giá vàng

Loại Mua Bán
Vàng SJC 1L - 10L 36.350 36.550
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 34.630 35.030
Vàng nữ trang 99,99% 34.330 35.030
Vàng nữ trang 99% 33.983 34.683
Vàng nữ trang 75% 25.025 26.425
Vàng nữ trang 58,3% 19.175 20.575
Vàng nữ trang 41,7% 13.359 14.759

liên kết website