căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tin tức - công nghệ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CẦU ĐƯỜNG CẢNG TP HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ (2015-2020)

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHKT TP.HCM

HỘI CẦU ĐƯỜNG CẢNG

-o0o-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------ oo-------

 

 

TP. HChí Minh  ngày 18 tháng 12 năm 2015

 

 

 

 

 

  

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI HỘI CẦU ĐƯỜNG CẢNG TP HỒ CHÍ MINH

NHIỆM KỲ IV ( 2015 – 20120 )

-         Căn cứ quyết định số 67/QĐ-UB ngày 08-02-1990 của UBND TP.Hồ Chí Minh về việc thành lập Hội Cầu Đường Cảng TP.Hồ Chí Minh.

-         Quyết định số 4710/QĐ-UB ngày 24-9-2004 của UBND TP.Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Điều lệ Hội Cầu Đường Cảng TP.Hồ Chí Minh.

-         Căn cứ nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21-04-2010 của CP về việc tổ chức, hoạt động và quản lý Hội.

-         Sau khi nghe các báo cáo tại đại hội, đại biểu Hội Cầu Đường Cảng TP.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IV(2015-2020) (được tổ chức lúc 8 giờ 00 phút ngày 18-12-2015 tại hội trường Cty TNHH MTV CôngTrình Cầu Phà Thành Phố) và các ý kiến thảo luận tại Đại Hội.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thông qua báo cáo và kết quả bầu cử tại Đại Hội đại biểu Hội Cầu Đường Cảng TP.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IV(2015-2020):

1)     Báo cáo tình hình hoạt động nhiệm kỳ III và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ IV ( 2015-2020).

2)     Báo cáo kết quả công tác kiểm tra của ban kiểm tra Hội Nhiệm kỳ III.

3)     Dự thảo điều lệ ( sữa đổi) của Hội Cầu Đường Cảng TP.Hồ Chí Minh năm 2015.

4)     Báo cáo tài chính của Hội nhiệm kỳ III.

5)     Kết quả Bầu cử Ban chấp hành Hội Cầu Đường Cảng nhiệm kỳ IV (2015-2020) gồm 17 thành viên (có danh sách đính kèm).

6)     Kết quả Bầu cử Ban kiểm tra Hội Cầu Đường Cảng nhiệm kỳ IV (2015-2020) gồm 3 thành viên (có danh sách đính kèm).

Điều II:

-         Giao cho Ban Chấp Hành, Ban Thường Vụ Hội Cầu Đường Cảng – TP.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IV hoàn thiện các văn kiện Đại Hội và trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

-         Giao cho Ban chấp hành, Ban thường vụ và Ban kiểm tra của Hội Cầu Đường Cảng – TP.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IV (2015-2020) tổ chức thực hiện tốt Nghị Quyết này.

Điều III:

Nghị quyết này đã được thông qua Đại hội vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 18 tháng 12 năm 2015.

                                                                                                                                                                 TM ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

                                                                                                                                                    CHỦ TỌA

 

                                                                                                                                                        Đã ký

 

                                                                                                                                                       TRẦN QUANG PHƯỢNG

Các tin liên quan

TB nội dung hội nghị sơ kết HĐ 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Hội Cầu Đường Cảng TPHCM Báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Hội Cầu Đường Cảng Hội Cầu Đường Cảng TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM và TW Hội KHKT Cầu Đường Việt Nam tập huấn về tiêu chuẩn, công nghệ và vật liệu mới trong lĩnh vực Công trình giao thông IDICO-IDI gia nhập Hội Cầu Đường Cảng Tp.Hồ Chí Minh Báo cáo sơ kết Hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm của Hội Cầu Đường Cảng TP. Hồ Chí Minh. Thư mời tham dự Hội thảo khoa học: "Giới thiệu sản phẩm mới ứng dụng cho các công trình xây dựng hạ tầng giao thông" Thư mời tham dự Hội thảo Khoa học: "Kiểm soát nhu cầu sử dụng xe cá nhân trên địa bàn TPHCM - Thực trạng và giải pháp" Thông báo nội dung buổi họp của BCH Hội với đại diện các Chi hội trực thuộc ngày 11 tháng 03 năm 2017 Thư mời họp Thư mời họp Kiến nghị chống ùn tắc Giao thông Đô thị Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Hội Cầu Đường Cảng TPHCM Quyết định của BCH Hội Cầu Đường Cảng TPHCM về quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm tra Hội Cầu Đường Cảng thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IV (2016 - 2020) Quyết định của BCH Hội Cầu Đường Cảng TPHCM về ban hành quy chế thu chi tài chính của Hội Cầu Đường Cảng TPHCM nhiệm kỳ IV (2016 - 2020) Quyết định của BCH Hội Cầu Đường Cảng về ban hành quy chế hoạt động của Ban chấp hành và Ban thường vụ Hội Cầu Đường Cảng TPHCM nhiệm kỳ IV (2016 - 2020)
Mã NT Mua Bán

Giá vàng

Loại Mua Bán

liên kết website